Електроапаратура

Schrack Technique


Schrack Technique Основните приоритети на Schrack са: производството на висококачествени изделия и техническа компетентност. Schrack произвеждат всичко необходимо от свързването към мрежата до сигурния контрол на всеки отделен потребител, уредите на Schrack осигуряват безпроблемна експлоатация и възможно най-голяма защита на хора и съоръжения.