Описание

АBB е лидер в технологиите за производството на енергетично и автоматизирано оборудване за нуждите на електропреносната мрежа и промишлеността, които дават възможност на предприятията да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. Концернът АBB има свои компании в над 100 страни в света и повече от 130 000 служители.

Изпрати запитване