Описание

Бори Груп е глобален доставчик на системи и решения в силовата електроника за тежка промишленост и сигурни енергийни изисквания, обединяващи осемдесетгодишен опит в разработването, производството и доставката на непрекъсваеми енергийни системи и решения.

Изпрати запитване