Описание

Проектиране и производство на електрически съоръжения за енергийна ефективност, измерване и контрол, индустриалнa електрическa защита, качество и измерване, компенсация на фактора на мощността и филтриране на хармониците.

Изпрати запитване