Описание

Emerson се е променил за да придаде стойност на клиентите и акционерите. С нашето ново енергийно съсредоточаване върху нашите две основни бизнес платформи - решения за автоматизация и търговски и жилищни решения - можем да се изправим пред предизвикателствата на все по-сложен и непредсказуем пазар от силна позиция. Това ни позволява да запазим статута си на единствен доверен партньор в процесите, индустриалната, търговската и жилищната индустрия.

Изпрати запитване