Описание

Опита в областа на технологиите и бизнеса са превърнали Famatel във водещ производител на електрични продукти. Още от самото начало, ключова цел на Famatel е разработването на нови продукти, съобразени с желанията на потребителите, които напълно да отговарят на техните нужди.

Изпрати запитване