Описание

Непрекъснатото задвижване за осигуряване на технически висококачествени продукти в комбинация с надеждност, близост до клиента и практически ориентирана рамка на ума формират основата на усилията на HEIDENHAIN. HEIDENHAIN винаги търси диалог с науката и изследванията, от една страна, и с потребителите и клиентите, от друга. Нашата компетентност в областта на линейната и ъгловата метрология е отразена от голям брой персонализирани решения за потребителите. Те включват измервателното и тестово оборудване, разработено и изработено за много от световните лаборатории по стандартизация и ъгловите енкодери за различни телескопи и сателитни приемни антени. Продуктите в стандартната продуктова програма на HEIDENHAIN естествено се възползват от познанията, придобити в такива проекти.

Изпрати запитване