Описание

ICM Motors е основана през 1955 г. като фирма, специализирана в механична обработка .

Впоследствие се консолидира и се утвърждава в областта на проектирането и конструкцията на електродвигателите , като се обръща специално внимание на приложенията в области, където се контролират и променят скоростта, позиционирането, устройства за безопасност, спирачните компоненти.
ICM Motors се ангажира не само с осигуряване на висококачествен продукт, но и с разработването на решения, насочени към повишаване на енергийната ефективност .

Изпрати запитване