Описание

Лидер в производството на трансформатори за захранване и разпределение
IMEFY разполога с високо техлнологични средства за извършване на по-задълбочени проверки и тестове, изисквани от националните и международните стандарти за продукти, използвани в производството на трансформатори

Изпрати запитване