Описание

Съвременните тенденции на минимизация и компактност на сървърните и комуникационни ситеми предполагат концентриране на голям брой активни устройства в единица обем. Това естествено води след себе си необходимостта от решаване на два основни проблема, а именно осигуряване на надеждно захранване, съобразено с увеличената консумация и с охлаждането или по-точно отвеждането на отделената топлина. С новата система, наречена RiMatriX5, предлагана от фирма RITTAL, е намерено компактно, функционално и модулно решение на всички изисквания, свързани с проектирането, инсталирането и осигуряването на надеждна работа на един такъв сървърен център. Цялостната система обхваща петте основни компонента, гарантиращи безотказна работа, а именно: „Рак-система”, „Захранване”, „Климатизация”, „Сигурност” и „Мониторинг и Отдалечено управление”. Какво представляват отделните модули?

Изпрати запитване