Описание

Повече от петдесет години разработваме и произвеждаме висококачествени разпределителни устройства, сензори и управляващи устройства за индустриална автоматизация, медицинско оборудване и автоматизация на сградите. Нашият фокус е върху четири бизнес области, всички от които имат свои собствени изисквания: Безжична, Автоматизация, Взривоопасна среда, Медицина.

Изпрати запитване