Описание

От основаването си през 1985 г., Z-LASER продължава да развива своята лазерна технология.
По този начин бързо се превърнахме в лидери на пазара в много класически сектори, като използвахме лазери за позициониране, като:

• Дървообработваща промишленост
• Каменодобивна промишленост
• Металната индустрия
• Текстилната индустрия
• Производство на гуми

Изпрати запитване